ДАЙВАХ

1. Аливаа юм бүхэлдээ сууриараа займран хөдлөх: байшин дайвах (а. Дотор эвгүйрэх, толгой эргэх үед дэлгэрэнгүй...


2. Найгах, гуйвах: мод дайвах (найган ганхах);
3. Дотор муухайрах: дотор дайвах (дотор муухайрах, толгой эргэх);
4. [шилжсэн] Тууштай бус хандаж гол шугамаас хазайх: гуйвах дайвах [хоршоо] (а. Хүн, юмны тогтож ядан найгах ганхах; б. [шилжсэн] дэлгэрэнгүй...
байшин дайвах а. Дотор эвгүйрэх, толгой эргэх үед байшин хөдлөх шиг санагдах; б. Газар хүчтэй хөдөлсний улмаас савлан хөдлөх
завь дайвах завь усан дээр далбилзан хөдлөх
онгоц дайвах нисэж буй онгоц хайвах
хайвах дайвах хоёр тийш ганхан хөдлөх, дайвалзах
мод дайвах найган ганхах
дотор дайвах дотор муухайрах, толгой эргэх
гуйвах дайвах а. Хүн, юмны тогтож ядан найгах ганхах; б. [шилжсэн] Өөрийн бодол, итгэл үнэмшилдээ эргэлзэн тээнэгэлзэх, бусдын аяыг дагах