ДАЙВГАР II

Амсар нь гажиж аль нэг тийш хэлтийж далжийсан: дайвгар амсартай аяга (жайвийсан амсартай аяга), дэлгэрэнгүй...

дайвгар амсартай аяга жайвийсан амсартай аяга
дайвгар завь аль нэг тийш хэлтгэр завь
Ижил үг:

ДАЙВГАР I