ДАЙВГАР I

Хөлийн хоёр өсгий нийлж хавиран явдаг: дайвгар хүн (хоёр өсгийгөө хавирч явдаг хүн).

Ижил үг:

ДАЙВГАР II