ДАЙВЛАХ II

Гуйвах, дайвах - Арслангийн араг улаан хонгор минь! Дайвлахад нь түшиг эс билүү чи. Жангар.

Ижил үг:

ДАЙВЛАХ I