ДАЙВГАНАХ

1. Дайвга дайвга гэж хөдлөх, туйвганах: завь дайвганах (завь усны долгионд цохигдон, долгионы аясаар дэлгэрэнгүй...


2. Бөх хүнийг дуурайн данхалзан алхах.