ДАДЛАГАТАЙ

Дадлага олсон, дадлага сайтай, туршлагатай: дадлагатай ажилтан (дадал туршлагатай хүн), дэлгэрэнгүй...

дадлагатай ажилтан дадал туршлагатай хүн
дадлагатай мэргэжилтэн баялаг туршлага эзэмшсэн мэргэжилтэн
дадлагатай оюутан сурах арга барил, хичээл зүтгэл бүхий оюутан
дадлагатай хүн эв дүй, туршлагатай хүн