ДАДМАГ

Тухайн зүйлийг хийхэд нэлээд дадсан байдалтай, сурамгай - Дайны хөлд дассан дадмаг зангаар сурсан. дэлгэрэнгүй...