ДАЖ I

Элдэв муу тохиол, азгүй явдал: даж дайрах (муу явдал тохиох).

Ижил үг:

ДАЖ II