ДАЖ II

Нэгэн зүйл торго - Үзвэл дөртэй алтан ээмэг зүүсэн ба булгаар доторлосон даж торгон элгэвч өмссөн ажээ. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАЖ I