ДАГАМ I
/ хуучирсан /

Хувцасны наанги хармаа; халаас: дагамдаа хийх (халаасандаа хийх), хүрмийн дагам дэлгэрэнгүй...

дагамдаа хийх халаасандаа хийх
хүрмийн дагам хүрмийн дотор гадна зүүж оёсон хармаа
Ижил үг:

ДАГАМ II