АЙТАР :

айтар бойтор (мэхтэй, муу зальтай), айтар амьтан (муу аргатай, зальтай амьтан).

айтар амьтан

муу аргатай, зальтай амьтан