ДАВШИЛТ II

Давшил бүхий: давшилт үзэл (хөгжингүй, тэргүүлэгч үзэл), давшилт хэрэг (ахицтай дэлгэрэнгүй...

давшилт үзэл хөгжингүй, тэргүүлэгч үзэл
давшилт хэрэг ахицтай хэрэг
давшилт явдал урагш ахисан явдал
давшилт хүн шинэ үзэлд шамдангуй, хичээл зүтгэлт хүн
Ижил үг:

ДАВШИЛТ I