ДАВШИЛХИЙЛЭХ

1. Бага багаар ахих давших, урагшлах;


2. Байн байн давшлах - Над руу давшилхийлэх хэрэг байна уу? “Цог” сэтгүүл.