ДАВШИЛТАТ

Давшилт бүхий - Давшилтат үйлсийг үүрд дэмжих ёстой. М.Дэмчигжав. Мэдээ дэлгэрэнгүй...