ДАВШИЛ

Давших үйлийн нэр: давшил ихтэй (ахиц урагш сайтай), давшил муутай (давшилгүй, дэлгэрэнгүй...

давшил ихтэй ахиц урагш сайтай
давшил муутай давшилгүй, урагшлаагүй