ДАВЧХАН

1. Нэн бариу, багтаамж багатай: давчхан гутал (өмсгөл багатай гутал), давчхан дэлгэрэнгүй... (зай багатай жижиг байшин), давчхан хавцал (хоёр талаас шахсан, бачуу хавцал) - Манантай өглөөний цэнхэр өнгө давчхан хавцлыг дүүрчээ. Ч.Лодойдамба. Алтайд;


2. Ахар богино, тулгам, бачимхан: давчхан хугацаа (ахархан хугацаа), давчхан үүрэг (даруй гүйцэтгэх үүрэг);
3. Ухаан бодол муутай: давчхан бодол (өчүүхэн бодол санаа), давчхан санаа (явцуухан санаа сэтгэлэг), давчхан дэлгэрэнгүй... (ухаан бодлын цараа бага) - Мөн ч давчхан бодолтой хүн дээ. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.

давчхан гутал өмсгөл багатай гутал
давчхан байшин зай багатай жижиг байшин
давчхан хавцал хоёр талаас шахсан, бачуу хавцал
давчхан хугацаа ахархан хугацаа
давчхан үүрэг даруй гүйцэтгэх үүрэг
давчхан бодол өчүүхэн бодол санаа
давчхан санаа явцуухан санаа сэтгэлэг
давчхан ухаан ухаан бодлын цараа бага