ДАВШГҮЙ

1. Давах аргагүй, давахад бэрх: давшгүй даваа (бэрх хэцүү саад) - Ийм их цасанд эргэж гарч ирнэ дэлгэрэнгүй... Д. Наваансүрэн. Уулын нууц., давшгүй уул (давж гарахын аргагүй), давшгүй юм (давна гэж санашгүй зүйл) - Энэ ноёных хаа ч гэсэн хүн давшгүй өндөр улаан хашаатай, ер нь найр наадам цөөн хийдэг, ван өөрөө зожиг зантай хүн гэнэ. С.Удвал. Та бид уулзана;


2. Гүйцэтгэх боломжгүй, баршгүй: давшгүй ажил (дуусгаж баршгүй ажил) - Өдөрт нэг хүн таван шоо дөрвөлжин метр мод бэлтгэнэ гэдэг дэлгэрэнгүй...Д. Гармаа. Бурхан багшаа худалдсан нь.

давшгүй даваа бэрх хэцүү саад
давшгүй уул давж гарахын аргагүй
давшгүй юм давна гэж санашгүй зүйл
давшгүй ажил дуусгаж баршгүй ажил