ДАВЧУУХАН

Баахан давчуу, багахан зайтай, нэлээд явцуухан, бачуухан: давчуухан өрөө (нэлээд давчуу бага өрөө), дэлгэрэнгүй...

давчуухан өрөө нэлээд давчуу бага өрөө
давчуухан хашаа дотогш шахсан жижиг хашаа