хүйтэнд даарах
хүйтнээс болж бие дагжих, тохьгүй болох