даагүй бол тамхи бүү тат, дансгүй бол өр бүү нэх
/ зүйр цэцэн үг /
өгөө аваагаа тодорхой тэмдэглэсэн байх нь чухал гэсэн санаа