ДА II
/ хөгжим /

Хөгжмийн аялгууг дуурайн илэрхийлэх аялга үг - Да-раа раа-рраа рраа рам... хэмээн ямар нэгэн вальс хөгжмийн ая дэлгэрэнгүй... С.Бадраа. Амьдрал.

Ижил үг:

ДА I