да жунтан
/ хуучирсан /
улсын тэргүүн, ерөнхий даргын хүндэтгэл нэр