ГЭДГЭНҮҮЛЭХ

Гэдгэр юмыг гэдэг гэдэг хөдөлгөх: нуруугаа гэдгэнүүлэх (нуруугаа гэдэг гэдэг хөдөлгөх), дэлгэрэнгүй...

нуруугаа гэдгэнүүлэх нуруугаа гэдэг гэдэг хөдөлгөх
толгойгоо гэдгэнүүлэх толгойгоо гэдэг гэдэг хөдөлгөх