ГЭДГЭНҮҮР

Хүний маяглан цэмцгэнэж, толгойгоо гэдрэг хаялах хөнгөмсөг байдал: гэдгэнүүр охин (хөнгөмсөг дэлгэрэнгүй...

гэдгэнүүр охин хөнгөмсөг охин
гэдгэнүүр годгонуур хөнгөмсөг зан байдалтай