ГЭДГЭНЭХ

1. Гэдгэр юмны гэдэлзэн хөдлөх;


2. Маяглан цэмцгэнэх, тогтворгүй аашлах - Шинэ цай буцалтал гэдгэнэн годгонон гэрт оров. В.Инжаннаши. Нэгэн дэлгэрэнгүй...