ГЭДГЭР

1. Аливаа юм ар тийш хазайсан байдал: гэдгэр толгойтой (ар тийшээ гээдэн), гэдгэр дэлгэрэнгүй... (ар тийшээ хазайсан хад) - Хүн гэмээ мэдэхгүй, тэмээ гэдгэрээ мэдэхгүй. ААЗ;


2. [шилжсэн] Ихэмсэг дээгүүр зантай - Нөгөө гэдгэр зан, омог сүр нь төдхөн алга болчихлоо. “Цог” дэлгэрэнгүй...
3. Хашин хойрго, хэвцэг - Та нар их гэдгэр байна уу? С.Дашдооров. Айлын хүүхэн Алигэрмаа.

гэдгэр толгойтой ар тийшээ гээдэн
гэдгэр хад ар тийшээ хазайсан хад