ГЭГЭЭТЭЙ

Гэгээ ихтэй, гэгээ сайтай: гэгээтэй өнгө (гэгээлэг өнгө).