ААЖИМХАН

Бага зэрэг аажим, алгуурхан: аажимхан хөдлөх (алгуурхан хөдлөх) - Тэрэг аажимхан дэлгэрэнгүй... Д.Найманжин. Оломгүй далай.