ААЖУУДАХ

Хэтэрхий аажуу болох, хэтэрхий аажуу болсноос тохиромжгүйдэх - Би даанч аажуудлаа. С.Удвал. Их хувь дэлгэрэнгүй... аажуудаж хоцрох (хэт тайван, удаан байснаасаа болж хоцрох).

аажуудаж хоцрох хэт тайван, удаан байснаасаа болж хоцрох