ААЖУУСАХ

Илүү аажуу болох, хурд нь буурах: алхаа нь аажуусах (алхаа нь аажуу тайван болох), хурд нь аажуусах (хурд нь дэлгэрэнгүй...

алхаа нь аажуусах алхаа нь аажуу тайван болох
хурд нь аажуусах хурд нь буурах