ажилч хүнд алсын үйлс ойрхон, алжуу хүнд аягатай будаа хол
/ зүйр цэцэн үг /
хөдөлмөрч зан чанар нь аливаа амжилтын үндэс гэсэн санаа