ажилч хүн ажиллахыг бодно, алжуу хүн идэхийг бодно
/ зүйр цэцэн үг /
хөдөлмөрч зан чанар бүхний үндэс гэсэн санаа