АЖГИНА
/ ургамал /

Ойт хээрийн бүс, тариа ногооны талбай, орон сууцны орчимд ургадаг, навч жижиг, хомхуул лугаа адил баширтан овгийн дэлгэрэнгүй...