АЖИГГҮЙДЭХ

1. Хэтэрхий ажиггүй байх, мэдээгүй, тоомжиргүй байдал гаргах, ажиггүй зангаасаа болж алдах;


2. Ажиггүй нь дэндэх: ажиггүй явснаас алдах нь их [зүйр цэцэн үг] (аливаад анхааралтай бай гэсэн санаа).

ажиггүй явснаас алдах нь их аливаад анхааралтай бай гэсэн санаа