АЖИГГҮЙТЭХ

Ажиггүй байдал гаргах, анхаарал, ажиг муутай байх.