АЖИГ I

1. Юмыг анхаарч мэдэх нь, ажиглан мэдэх сэрэл, тоомж;


2. Сураг, чимээ: ажиг авах (сэжиг авах), ажиг дарах (тус хорыг тэмдэглэн авах, бусдын сайн муу явдлыг мэдсэн ч дэлгэрэнгүй...
ажиг авах сэжиг авах
ажиг дарах

тус хорыг тэмдэглэн авах, бусдын сайн муу явдлыг мэдсэн ч бусдад хэлэлгүй дотроо хадгалах

ажиг тавих сураг тавих
ажиг зэмлэл сэжиг зэмлэл
ажиг сэжиг а. Ажиглаж сэжиглэсэн бодол; б. Хардаж сэрдэх далд санаа
ажиг чимээ сураг чимээ
ажиг сураг~сураг ажиг хэл чимээ
Ижил үг:

АЖИГ II

АЖИГ III