АЖИГГҮЙ

1. Ажиг авсан шинжгүй;


2. Анхааралгүй, тоомжиргүй: ажиггүй байх (анхааралгүй байх), ажиггүй өнгөрөх (а. Анхааралгүй өнгөрөх; б. Тодорхой дэлгэрэнгүй...
3. Сураггүй, чимээгүй: сураг ажиггүй [хоршоо] (хэл чимээгүй) - Тэр явснаас хойш ажиггүй өдий хүрэв. “Утга зохиол, урлаг” сонин;
4. Давгүй, дажгүй - Мядаг, Долингор хоёр нярай хүүхдээ арчилж, ажиггүй нэг өвлийг өнгөрүүллээ. Ц.Дамдинсүрэн. дэлгэрэнгүй...

ажиггүй байх анхааралгүй байх
ажиггүй өнгөрөх а. Анхааралгүй өнгөрөх; б. Тодорхой мэдлэггүй мөртлөө тааж худал хэлэх
ажиггүй суух тоомжиргүй суух
ажиггүй хэлэх а. Сүрдэж айлгүй тоомжиргүй хэлэх; б. Тааж худал хэлэх
сураг ажиггүй хэл чимээгүй