АЖИГ III
/ ургамал /

Сагсан дахь цэцэг нь гуурс хэлбэртэй, хүрэн ягаан өнгөтэй, навчны зах ширүүн, өргөслөг, ар газар буюу зүлэгтэй газар дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АЖИГ I

АЖИГ II