могойн эрээн гаднаа, хүний эрээн дотроо
/ зүйр цэцэн үг /
хүний сайн муу сэтгэл дотор байдаг тул таньж мэдэхэд хэцүү гэсэн санаа