ГАДИРАХ

1. Юмны хоёр этгээд дээш татагдаж өргөгдөх, дэрдийх: дээлийн ташаа гадирах (дээлийн ташаа татагдаж дэлгэрэнгүй...


2. Атирах.