гаарамба болох
таван ухаанд мэргэших шалгалт өгч цол авах