ингэнэ гэж хэн санах вэ

тэгнэ гэдгийг төсөөлөөгүй