Г

1. Монгол шинэ цагаан толгойн дөтгөөр үсэг;


2. Дөрөвдүгээр гэсэн утгыг үсгээр тэмдэглэх нь: г-д дурдсан нь (дөрөвдүгээрт дурдсан нь), нэгийн г анги (нэгдүгээр дэлгэрэнгүй...
г-д дурдсан нь дөрөвдүгээрт дурдсан нь
нэгийн г анги нэгдүгээр ангийн дөрөвдүгээр бүлэг