ГААГА

гаага гаага (хэрээ, галуу, тахиа зэргийн дуугарах дуу дуурайсан үг) - Гаага гаага дуугараад галуу дэлгэрэнгүй... ААЗ.