ГААГАЛАХ

Турлиах, хэрээ зэрэг шувууны гаага гаага гэж дуугарах: хэрээ гаагалах (хэрээ гаага гаага гэж дэлгэрэнгүй...