ГААГАЛУУЛАХ

Галуу зэрэг шувууг гаага гаага гэж дуугаргах.