БҮРГЭХ II

Олны яаран сандрах, хэлмэн самуурах; бүргэн баргих (үймэх, шуугих, яарч самгардах, ажилдаа дэлгэрэнгүй...; ихэд бүргэрэх, бороо бүргэн баргиж орох)

Ижил үг:

БҮРГЭХ I