БҮРДЭЛ

1. Бүрдэх үйлийн нэр;


2. Юмны бүрэн төгс болсон байдал - Ийм их чадал хүчин бүрдэл төгссөн нь үнэхээр нэгэн их үйлдвэрийн эзэн мөн байлаа. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., бүрдэл болгох (бүрдүүлэх, төгс болгох), иж бүрдэл [хоршоо] (дутуу юмгүй цогц юм).

бүрдэл болгох бүрдүүлэх, төгс болгох
иж бүрдэл дутуу юмгүй цогц юм