БҮРЗГЭР

1. Үс зэрэг юмны өрвийж харагдах өнгө жавхаагүй байдал - Хүч тарга нь хайлж байгаа адууны байдал гэвэл их хөлөрч, дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., бүрзгэр царайтай (өнгө, жавхаа муутай бүрсгэр царай);


2. Уул толгодын барзгар хад чулуутай газар - Бүрзгэр толгойд хэдэн мал бэлчиж явна. Яриа;
3. [шилжсэн] Биеийн байдал тааруухан муу - Өнөөдөр миний бие нэг л бүрзгэр байна. Яриа;
4. Дорой, муу: амьдрал бүрзгэр байна (амьдрал дорой муу байна).

бүрзгэр царайтай өнгө, жавхаа муутай бүрсгэр царай
амьдрал бүрзгэр байна амьдрал дорой муу байна