БҮРДЭХ

Юм цугларан бүрэн болох - Айл бүхэн өнөр сайхан ашдын жаргал бүрдсэн байна. Д.Пүрэвдорж. Нар тойрсон дэлгэрэнгүй...